Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 70/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3.07.2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej

 

§ 1

Na podstawie § 72 i § 78 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie mgr inż. Marty Szkaradkiewicz na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.