Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 73/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia na kierunkach: budownictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego, Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza:

§ 1

Zmiany w programach kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: budownictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska.

§ 2

Zmiany w programach kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: budownictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria gospodarka wodna, inżynieria środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.