Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 74/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 20/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji programowych dla poszczególnych kierunków studiów oraz przekazania im części uprawnień Rady Wydziału

 

Na podstawie § 15 ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 20/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji programowych dla poszczególnych kierunków studiów oraz przekazania im części uprawnień Rady Wydziału wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ inżynieria i gospodarka wodna:

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący
 2. mgr inż. Adam Cegieła – kierownik Działu Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych, DZMiUW we Wrocławiu
 3. dr inż. Justyna Hachoł – sekretarz
 4. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski
 5. dr inż. Dorota Olearczyk
 6. dr hab. inż. Beata Olszewska
 7. mgr inż. Witold Sumisławski – dyrektor Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 8. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
 9. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw IMGW-PIB kierownik Centrum Modelowania Powodzi i Susz
 10. dr inż. Radosław Stodolak
 11. dr hab. inż. Tomasz Tymiński
 12. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
 13. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 14. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 15. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia”

§ 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„inżynieria środowiska:

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący
 2. dr inż. Ewa Burszta-Adamiak
 3. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas – IMGW-PIB, kierownik Zakładu Badań Regionalnych
 4. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
 5. prof. dr hab. inż. Alicja Czamara
 6. mgr inż. Adam Drzazga – dyrektor ZGK w Czernicy
 7. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
 8. mgr inż. Joanna Gustowska – dyrektor DZMiUW we Wrocławiu
 9. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
 10. dr inż. Wojciech Łyczko
 11. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
 12. dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 13. dr inż. Paweł Wiercik – sekretarz
 14. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 15. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 20/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji programowych dla poszczególnych kierunków studiów oraz przekazania im części uprawnień Rady Wydziału nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.