Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 77/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie przyznania dyplomu ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych II stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

Domańska Agata architektura krajobrazu 4,95
Szczupak Paulina architektura krajobrazu 4,95
Malesak Magdalena architektura krajobrazu 4,93
Lamperska Patrycja budownictwo 4,95
Cegła Krystian budownictwo 4,93
Kudłacik Iwona geodezja i kartografia 4,90
Krymowski Kamil geodezja i kartografia 4,81
Kułagowska Karolina geodezja i kartografia 4,81
Lasota Elżbieta geodezja i kartografia 4,81
Skwierczyńska Monika gospodarka przestrzenna 4,90
Szozda Aneta gospodarka przestrzenna 4,86
Kamizelich Agnieszka gospodarka przestrzenna 4,84
Domańska Daria inżynieria środowiska 4,92
Wolski Krzysztof inżynieria środowiska 4,90
Dragański Piotr inżynieria środowiska 4,87

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.