Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 84/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Wasilewskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Wasilewskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza wpływu nasadzeń roślinnych na walory użytkowe skrzyżowań z wyspą centralną – modele zagospodarowania” w osobie dr. hab. inż. Kazimierza Chmury oraz promotora pomocniczego w osobie dr inż. Marii Weber-Siwirskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.