Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 88/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej

 

Na podstawie § 72 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Iwony Kaczmarek na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.