Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 91/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska

 

Na podstawie § 72 i § 78 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie mgr. inż. Piotra Dragańskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.