Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 95/838/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie §73 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Regulaminu wprowadzonego Uchwałą nr 21/2012 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowanie o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.