Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 97/838/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP we Wrocławiu w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie §73, §72 oraz §75 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Witolda Rohma na stanowisku profesora nadzwyczajnego UP we Wrocławiu w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.