Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 99/838/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa

 

Na podstawie §73, §72 oraz §78 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie mgr inż. Małgorzaty Meissner na stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.