Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 102/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o umorzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Daniszewskiego

 

Na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie przyjmuje wniosku o umorzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Daniszewskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.