Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 108/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie zmiany składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Kazaka

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Kazaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Scenariusze zmian zagospodarowania przestrzennego i ocena skutków środowiskowych na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia”.

Ze składu komisji zdejmuje się następujące osoby: prof. dr hab. inż. Józef Sasik, dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.

Skład komisji zostaje rozszerzony o następujące osoby: dr hab. inż. Beata Olszewska, dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.