Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 109/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie § 73, § 72 oraz § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Małgorzaty Jarząbek-Rychard na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.