Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 110/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska

 

Na podstawie § 73, § 72 oraz § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Iwony Rybki na stanowisku adiunkta w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.