Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 111/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Budownictwa w Zakładzie Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów

 

Na podstawie § 73, § 72 oraz §77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr. inż. Roberta Świerzko na stanowisku adiunkta w Instytucie Budownictwa w Zakładzie Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.