Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 112/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Budownictwa w Zakładzie Geotechniki

 

Na podstawie § 73, § 72 oraz §77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr. inż. Grzegorza Antoniszyna na stanowisku adiunkta w Instytucie Budownictwa w Zakładzie Geotechniki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.