Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 115/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje Wydziałową Komisję Wyborczą w następującym składzie:

  • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. – przewodniczący,
  • dr inż. Piotr Gołuch – zastępca,
  • mgr inż. Kinga Witek – sekretarz,
  • dr hab. inż. Beata Olszewska,
  • mgr inż. Tadeusz Kiwacz,
  • mgr inż. Michał Łukowiak – przedstawiciel doktorantów,
  • Martina Wójcik – przedstawiciel samorządu studentów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.