Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 119/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bawiec

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bawiec w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na skuteczności usuwania azotu i fosforu ze ścieków oczyszczanych w systemie hydroponicznym” w osobach:

 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski – przewodniczący
 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – promotor
 • recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.