Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 122/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Bocheńskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Bocheńskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wpływ uwarunkowań środowiskowych aglomeracji Wrocławia na aktywność fizyczną młodzieży” w osobach:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski – przewodniczący
 • dr hab. Krystyna Bryś
 • dr hab. Ryszard Deszcz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
 • dr hab. inż. Maria Hełdak
 • dr hab. Wojciech Jakubowski
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 • dr hab. inż. Beata Olszewska
 • dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 • prof. dr hab. Beata Raszka
 • dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis – promotor
 • recenzenci

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.