Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 125/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Sobolewskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Sobolewskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena warunków aerosanitarnych i biotopoklimatycznych Legnicy dla potrzeb kształtowania terenów zieleni” w osobach:

 • prof. dr hab. Marek Lorenc – przewodniczący
 • dr hab. Krystyna Bryś
 • dr hab. inż Kazimierz Chmura
 • dr hab. Maciej Filipiak, prof nadzw.
 • dr. hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska
 • dr hab. Wojciech Jakubowski
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
 • prof. dr hab. Beata Raszka
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
 • dr hab. inż . Robert Kalbarczyk, prof. nadzw. – promotor
 • recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.