Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 127/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o zatrudnienie prof. dr. hab. Marka Lorenca na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Architektury Krajobrazu

 

Na podstawie §73 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Regulaminu wprowadzonego Uchwałą nr 21/2012 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowanie o zatrudnienie prof. dr. hab. Marka Lorenca na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Architektury Krajobrazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.