Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 4/842/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr. inż. Marii Ostrowskiej-Dudys

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr. inż. Marii Ostrowskiej-Dudys w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wpływ gospodarstw agroturystycznych na kształtowanie obszarów wiejskich w regionie kłodzkim” w osobie dr inż. Anny Bocheńskiej-Skałeckiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.