Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komitet honorowy

prof. dr hab. Roman Kołacz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
dr inż. Andrzej Pawłowski Zastępca Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
mgr inż. arch. Piotr  Fokczyński Architekt Miasta Wrocławia
mgr inż. arch. Beata Urbanowicz Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta Wrocławia
mgr inż. Robert Pajkert Geodeta Województwa Dolnośląskiego
mgr inż. Bożena Tabisz Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu
dr inż. Ryszard Kosierb Dyrektor IMGW Wrocław
mgr inż. Joanna Gustowska Dyrektor DZMiUW
mgr Teresa Szczerba p.o. Dyrektora RZGW we Wrocławiu
dr inż. Wojciech Łyczko Przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM we Wrocławiu