Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny  dziekan
dr hab. inż. Daniel Garlikowski przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Halina Dzieżyc sekretarz
dr hab. inż. Ryszard Pokładek prezes Zrzeszenia Absolwentów Wydziału
dr hab. inż. Maria Hełdak    
prof. dr hab. Edward Hutnik    
dr hab. Wojciech Jakubowski    
dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis    
mgr Agnieszka Musik    
dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.    
dr hab. inż. Tomasz Tymiński