Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 7/843/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych I stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

  • Natalia Kordysz, architektura krajobrazu – 4,84
  • Joanna Sobczyk, architektura krajobrazu – 4,79
  • Martyna Murjas, budownictwo – 4,77
  • Nagler Sylwia, budownictwo – 4,87
  • Barbara Kasieczka, geodezja i kartografia – 4,79
  • Kamil Smolak, geodezja i kartografia – 4,63
  • Agnieszka Winiarska, gospodarka przestrzenna – 4,79

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.