Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Obchody 65-lecia WIKŚiG – program obchodów i galeria zdjęć

W dniu 24.06.2016 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uroczyście obchodzono Jubileusz 65-lecia powstania wydziału połączony z 45-leciem pracy zawodowej pięciu zasłużonych profesorów.

Ramowy program sesji

 • godz. 11.00-14.00 – plenarna sesja z okazji 65-lecia wydziału:
 • wejście pocztu sztandarowego – muzyka mechaniczna
 • GAUDE MATER - chór
  • wystąpienie dziekana wydziału
  • wystąpienie rektora
  • wystąpienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych
  • wręczenie medali „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wręczenie medali „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  • wręczenie dyplomów ukończenia polsko-chińskich studiów II stopnia kierunku architektura krajobrazu (Prezydent Hunan Agricultural University, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
  • prezentacja jednostek organizacyjnych wydziału
  • wystąpienie Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Ars Cantandi” pod dyrekcją Pani Anny Grabowskiej - Borys
  • prezentacja sylwetek profesorów obchodzących 45-lecie pracy zawodowej:
   – prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz (spotkanie w sali 215 M)
   – prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński (spotkanie w sali 414 GIH)
   – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski (spotkanie w sali 310 M)
   – prof. dr hab. inż. Marian Rojek (spotkanie w sali II M )
   – prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota (spotkanie w sali 118 M)
  • wystąpienia okolicznościowe
 • zamknięcie uroczystości przez dziekana
 • wyjście pocztu sztandarowego – muzyka mechaniczna
 • godz. 14.00-15.00 – przerwa na posiłek
 • godz. 15.00¬-16.30 – spotkanie z Jubilatami oraz zwiedzanie laboratoriów i jednostek organizacyjnych wydziału

 

Program Zjazdu Absolwentów Wydziału

 • godz. 16.30 - 18.30 – Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Absolwentów Wydziału
 • godz. 19.30 - spotkanie koleżeńskie gości, absolwentów i pracowników wydziału w Dynamic Congress Centre, Wrocław, ul. Rakietowa 33


Wręczone medale:

„Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”:

 1. Profesor Fu Shaohui – prezydent Uniwersytetu Rolniczego Hunan w Changshy,
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski – pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

„Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”:

 1. Prof. dr hab. Roman Kołacz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 2. Profesor Zou Weisheng – Uniwersytet Rolniczy Hunan w Changshy,
 3. Profesor Xia Jianxin – Minzu University w Pekinie,
 4. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski – pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 5. Prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 6. Prof. dr hab. Alina Maciejewska – dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
 7. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 8. Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej,
 9. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński – dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica,
 10. 10.     Prof. dr hab. Czesław Przybyła – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
 11. Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 12. Dr inż. Zbigniew Alberski - pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 13. Dr inż. Elżbieta Jagiełło - pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 14. Dr Zbigniew Jurzyk – pracownik Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 15. Dr inż. Zbigniew Kuriata – pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 16. Dr inż. Tadeusz Lasota – pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 17. Dr inż. Hanna Marszałek – pracownik Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 18. Dr inż. Jerzy Oleszek – pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 19. Dr inż. Jerzy Piotrowski – pracownik Instytutu Inżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 20. Mgr inż. Edmund Solecki – pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 21. Mgr Olga Szarska – pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 22. Dr inż. Ryszard Wiśniewski – pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 23. Zofia Rogóż – pracownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 24. Krystyna Zamiela – pracownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Absolwenci kierunku Architektura Krajobrazu

– studia stacjonarne drugiego stopnia (rocznik 2016)

Specjalność: chińskie i polskie tradycje w kształtowaniu krajobrazu

 1. Ewa Aksiuczyc
 2. Paula Bojanowska
 3. Shengying Ji
 4. Katarzyna Kadulska
 5. Joanna Lisiewicz
 6. Kaiyuan Liu
 7. Siying Liu
 8. Ting Liu
 9. Damian Ludwiczak
 10. Yunqi Luo
 11. Dawid Mazur
 12. Anna Stępień
 13. Monika Strzelec
 14. Zuzanna Szaforz
 15. Katarzyna Wójcik
 16. Tuo Xiao
 17. Yuqing Xiao
 18. Kaiqin Yang
 19. Yibei Zhang

Dyplomy ukończenia studiów absolwentów z Chin odebrał Profesor Guoshun Yang, dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Hunan Agricultural University w Changsha.

Polskim absolwentom dyplomy ukończenia studiów polsko-chińskich II stopnia kierunku architektura krajobrazu wręczyli Prezydent Hunan Agricultural University oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Władze uczelni Chińskiej uhonorowały mgr inż. Annę Stępień nagrodą pieniężną za najlepsze wyniki w nauce.


Prezentacji jednostek organizacyjnych wydziału dokonał prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski.


Szeroko i ciekawie przedstawiono sylwetki profesorów obchodzących 45-lecie pracy zawodowej:

 • Prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz,
 • Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Drabińskiego,
 • Prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kuczewskiego,
 • Prof. dr. hab. inż. Mariana Rojka,
 • Prof. dr. hab. inż. Jerzego Soboty.

Sylwetki profesorów szczegółowo opisano w kronice wydanej z okazji 65 – lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


W imieniu władz samorządowych głos zabrała mgr inż. Joanna Gustowska, dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Podziękowania w imieniu studentów złożyła mgr inż. Anna Stępień.


Podziękowania

Dziekan złożył podziękowania za organizację jubileuszu:

 • Władzom uczelni, JM rektorowi, prorektorom, kanclerzom, za stworzenie warunków do funkcjonowania i wszechstronnego rozwoju wydziału,
 • Wszystkim poprzednim dziekanom wydziału za konsekwencję w działaniach na rzecz ciągłego i dynamicznego rozwoju wydziału,
 • Radzie Wydziału, prodziekanom i przewodniczącym komisji wydziałowych za pomoc w bieżącym prowadzeniu wydziału,
 • Przewodniczącemu komitetu organizacyjnego dr. hab. inż. Danielowi Garlikowskiemu, wszystkim członkom komitetu oraz pracownikom dziekanatu za przygotowanie uroczystości,
 • Członkom Wydziałowego Samorządu Studenckiego i wszystkim studentom za pomoc w organizacji jubileuszu