Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 36/849/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów na specjalności Architektura zieleni we wnętrzach na I stopniu kierunku architektura krajobrazu w roku akademickim 2016/2017

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany w planie studiów specjalności Architektura zieleni we wnętrzach na I stopniu studiów na kierunku architektura krajobrazu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.