Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 38/849/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Kazaka

 

Na podstawie § 7, pkt. 8 uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 5/749/2008 z dnia 27.02.2008 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyróżnia rozprawę doktorską mgr. inż. Jana Kazaka nt. „Scenariusze zmian zagospodarowania przestrzennego i ocena ich skutków środowiskowych na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.