Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 47/849/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Kaczmarka

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Kaczmarka w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Detekcja sygnałów zakłócających w szeregach czasowych współrzędnych stacji permanentnych GNSS” w osobach:

 1. dr hab. inż. Marek Trojanowicz – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski ,
 3. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 4. dr hab. Krystyna Bryś,
 5. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 6. dr hab. Wojciech Jakubowski,
 7. dr hab. Andrzej Michalski,
 8. prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 9. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
 10. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica,
 11. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
 12. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 13. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.