Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 50/849/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Amadeusza Walczaka

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Amadeusza Walczaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. ”Badania nad iniekcyjnym nawadnianiem wybranych roślin uprawnych” w osobach:

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 3. dr hab. Krystyna Bryś,
 4. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 5. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
 6. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 7. prof. dr hab. Leszek Kuchar,
 8. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 9. dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 10. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 11. dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 12. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 13. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. – promotor
 14. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.