Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 51/849/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego wydziału na rok 2016

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu § 13, pkt. 2 ust. 5 oraz Regulaminu Rady Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu § 2 pkt. 2 ust. 2, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala plan rzeczowo-finansowy wydziału na rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.