Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 17/846/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.05.2016 r.

opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o powołanie studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt 9, § 103 ust. 4 oraz § 106 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie powołania studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

§ 3

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje propozycję zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2016/2017 (załącznik 1).

§ 4

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje limit przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2016/2017 w liczbie 30 miejsc, przy równoczesnym zmniejszeniu limitu przyjęć na kierunku inżynieria środowiska o 30 miejsc.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.