Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 18/846/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.05.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza program studiów, w tym plan studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnościami: bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.