Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 19/846/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.05.2016 r.

opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o uruchomienie specjalności zagospodarowanie wód opadowych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie uruchomienia specjalności zagospodarowanie wód opadowych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna.

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje efekty kształcenia dla specjalności zagospodarowanie wód opadowych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.