Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 20/846/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.05.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia, w tym planu studiów dla specjalności zagospodarowanie wód opadowych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

 

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza program kształcenia, w tym plan studiów dla specjalności zagospodarowanie wód opadowych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.