Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 24/846/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.05.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Pawłuszek

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Pawłuszek w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych” w osobach:

 1. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 3. dr hab. inż. Krzysztof Parylak,
 4. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
 5. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 7. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
 8. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 9. prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 10. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
 11. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
 12. dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 13. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.