Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 30/848/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Igi Soleckiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Igi Soleckiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Identyfikacja krajobrazów priorytetowych metodą nakładania warstw informacyjnych” w osobach:

 1. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk – przewodniczący,
 2. dr hab. Krystyna Bryś,
 3. dr hab. inż. Maria Hełdak,
 4. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 5. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 6. dr hab. inż. Beata Olszewska,
 7. dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 8. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 9. dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 10. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 11. prof. dr hab. Beata Raszka – promotor,
 12. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 13. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.