Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 33/848/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Kaźmierskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Kaźmierskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Precyzyjne pozycjonowanie multi-GNSS wspomagane modelami jonosferycznymi i troposferycznymi” w osobach:

 1. dr hab. inż. Marek Trojanowicz – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 3. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 4. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 5. dr hab. Wojciech Jakubowski,
 6. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 7. prof. dr hab. inż. Marek Lorenc,
 8. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 9. prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 10. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw,
 11. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 12. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica – promotor,
 13. dr hab. Andrzej Michalski,
 14. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.