Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 34/848/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału w roku 2015

 

§1

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 5 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekana z działalności wydziału w 2015 r. uchwala, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie dziekana z działalności wydziału w roku 2015.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.