Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 53/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie powołania komisji programowych dla poszczególnych kierunków studiów oraz przekazania im części uprawnień Rady Wydziału

 

Na podstawie § 15 ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisje programowe dla poszczególnych kierunków studiów na kadencję 2016-2020 w składzie:

 • architektura krajobrazu:
 1. prof. dr hab. Beata Raszka, przewodnicząca, prodziekan
 2. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 3. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
 4. dr hab. inż. Bartosz Jakubicki, prof. nadzw. ASP
 5. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
 6. dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
 7. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 8. dr inż. arch. Jerzy Potyrała
 9. dr Marta Weber-Siwirska, opiekun specjalności polsko-chińskiej – sekretarz komisji
 10. Marek Wiland, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU
 11. Piotr Śnigucki, dyrektor DZPK
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 • budownictwo:
 1. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. dr inż. Zofia Zięba – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
 4. prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
 5. prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
 7. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
 8. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady
 9. dr hab. inż. Krzysztof Parylak
 10. dr inż. Andrzej Pawłowski
 11. mgr inż. Janusz Szczepański – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku budownictwo
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku budownictwo
 • geodezja i kartografia:
 1. dr hab. inż. Marek Trojanowicz – przewodniczący
 2. dr inż. Małgorzata Akińcza – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 4. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
 5. dr inż. Teresa Dzikowska
 6. prof. dr hab. inż. Edward Osada
 7. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
 8. mgr inż. Maciej Tobjasz – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
 9. mgr inż. Krzysztof Goleniowski – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
 10. Starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 11. Starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 • gospodarka przestrzenna:
 1. prof. dr hab. Beata Raszka, przewodnicząca, prodziekan
 2. dr hab. inż. Szymon Szewrański
 3. dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska
 4. dr hab. Krystyna Bryś
 5. dr hab. inż. Maria Hełdak
 6. dr inż. Olgierd Kempa,
 7. dr Alina Kulczyk-Dynowska – sekretarz komisji
 8. Łukasz Szkudlarek, Prezes Ekovert
 9. Piotr Kopeć, wice wójt gm. Kobierzyce
 10. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 11. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 • inżynieria bezpieczeństwa:
 1. dr hab. inż. E. Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. – przewodnicząca
 2. dr inż. Justyna Hachoł – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
 5. dr hab. Wojciech Jakubowski
 6. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 7. dr hab. Andrzej Michalski
 8. dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
 9. dr inż. Paweł Lochyński
 10. dr inż. Zbigniew Piepiora
 11. dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
 12. dr inż. Romuald Grocki
 13. mgr inż. Marek Janusz – kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, UM we Wrocławiu,
 14. mgr inż. Franciszek Szumiejko – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 15. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria i gospodarka wodna:
 1. dr hab. inż. Tomasz Tymiński – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 3. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
 4. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 5. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 6. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
 7. dr hab. inż. Beata Olszewska
 8. dr inż. Wojciech Łyczko
 9. dr inż. Radosław Stodolak – sekretarz
 10. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw. IMGW-PIB Kierownik Centrum Modelowania Powodzi i Susz
 11. mgr inż. Adam Cegieła – DZMIUW
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych I-go stopnia
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych II-go stopnia
 • inżynieria środowiska:
 1. dr hab. inż. Tomasz Tymiński – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
 4. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
 5. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
 6. dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 7. dr inż. Magdalena Domańska – sekretarz
 8. dr inż. Paweł Wiercik
 9. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas – IMGW-PIB Kierownik Zakładu Badań Regionalnych
 10. mgr inż. Grzegorz Gierczak – Kierownik Składowiska Odpadów w Trzebnicy
 11. mgr inż. Joanna Gustowska – Dyrektor DZMIUW
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych I-go stopnia
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych II-go stopnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.