Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 54/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: architektura, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska przywracających 15-tygodniowy czas trwania zajęć z wykładów i ćwiczeń w semestrze

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany w planach studiów stacjonarnych I i II stopnia dla kierunków: architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska.

§ 2

Przywraca się 15-tygodniowy czas trwania zajęć dydaktycznych, wykładów i ćwiczeń w semestrze.

§ 3

Plany studiów będą obowiązywały od roku akademickiego 2016/2017 na wszystkich latach studiów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.