Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 56/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie upoważnienia dziekana do zatwierdzania wniosków o powierzanie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim nieposiadającym co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz przedstawicielom praktyki prowadzących zajęcia z wybranych przedmiotów zawodowych w kadencji 2016-2020

 

Na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 15 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego upoważnia dziekana do zatwierdzania wniosków o powierzanie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim nieposiadającym co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz przedstawicielom praktyki prowadzących zajęcia z wybranych przedmiotów zawodowych w kadencji 2016-2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.