Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 59/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie § 73 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Regulaminu wprowadzonego Uchwałą nr 21/2012 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowanie o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.