Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 60/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie powołania recenzenta dorobku naukowego prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego w związku z postępowaniem o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Na podstawie § 73 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Regulaminu wprowadzonego Uchwałą nr 21/2012 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje prof. dr hab. inż. Krystiana Pykę na recenzenta dorobku naukowego prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego w związku z postępowaniem o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.