Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 55/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Sewerniak

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza uzupełnioną komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Sewerniak w składzie:

 1. Prof. dr hab. Beata Raszka – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 3. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski,
 4. dr hab. inż. Maria Hełdak,
 5. dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 7. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw.,
 8. dr hab. Szymon Szewrański,
 9. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.,
 10. dr hab. inż. Beata Olszewska,
 11. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 12. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 13. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.