Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 56/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk o wyróżnienie dr. inż. Daniela Skarżyńskiego nagrodą za wybitne osiągnięcia badawcze

 

Na podstawie § 13 pkt. 2 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 134/2016 z dnia 16.12.2016 r.) oraz § 3 pkt. 4 Regulaminu nagród i wyróżnień Wrocławskiego Oddziału PAN uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgłasza wniosek do Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk o wyróżnienie dr. inż. Daniela Skarżyńskiego na podstawie publikacji zespołu autorskiego w składzie: dr inż. Daniel Skarżyński, prof. dr hab. inż. Anna Pływaczyk, dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, nagrodą za wybitne osiągnięcia badawcze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.