Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 58/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie oceny działalności dziekana w roku 2016

 

§1

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 9 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekana z działalności wydziału w 2016 r. uchwala się, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wysoce pozytywnie ocenia działalność dziekana prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.