Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 70/852/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Grussa

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Grussa w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi w zlewniach na obszarze gminy” w osobach:

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban,
 3. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 4. dr hab. inż. Beata Olszewska,
 5. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 6. dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 7. dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 8. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 9. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 10. dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 11. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 12. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – promotor,
 13. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.