Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia programów i planów studiów doktoranckich

 

Na podstawie §13, ust. 2, pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uchwały nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania programów i planów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza programy i plany studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia, odpowiadające kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§2

Programy i plany studiów doktoranckich stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

załącznik 1a – efekty kształcenia na studiach doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,

załącznik 1b – program studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,

załącznik 1c – plan studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,

załącznik 2a – efekty kształcenia na studiach doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia,

załącznik 2b – program studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia,

załącznik 2c – plan studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§3

Programy studiów obowiązują dla cykli kształcenia rozpoczynających się od 1 października 2017 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

plik PDF Załącznik nr 1a – efekty kształcenia na studiach doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska plik PDF, 212.66 KB
2017-07-12 07:06
plik PDF Załącznik nr 1b – program studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska plik PDF, 349.95 KB
2017-07-12 07:06
plik PDF Załącznik nr 1c – plan studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska plik PDF, 443.96 KB
2017-07-12 07:06
plik PDF Załącznik nr 2a – efekty kształcenia na studiach doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia plik PDF, 277.15 KB
2017-07-12 07:06
plik PDF Załącznik nr 2b – program studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia plik PDF, 348.96 KB
2017-07-12 07:06
plik PDF Załącznik nr 2c – plan studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia plik PDF, 445.70 KB
2017-07-12 07:06