Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 63/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Kariny Wilgan

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza uzupełniony skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Kariny Wilgan:

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski – przewodniczący,
 2. Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 3. Dr hab. Krystyna Bryś,
 4. Dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 5. Dr hab. Ryszard Deszcz,
 6. Dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 7. Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 8. Prof. dr hab. Leszek Kuchar,
 9. Prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 10. Dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 11. Dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 12. Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 13. Dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 14. Dr hab. inż. Krzysztof Sośnica,
 15. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.